REGULAMIN

1. Zasady uczestnictwa w grze

a. Każdy bierze udział w grze dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
b. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia punktualnie o godzinie zgodnej z rezerwacją,
gdyż w przypadku spóźnienia czas gry może zostać skrócony, tak by
zapewnić kolejnej grupie możliwość rozpoczęcia gry punktualnie.
c. Uczestnicy poniżej 14 roku życia
mogą grać tylko, jeśli w grupie jest przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
d. Osobom chorym na klaustrofobię, epilepsję lub w trakcie leczenia
psychicznego nie zaleca się udziału w grze. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
mogą nie mieć dostępu lub mieć utrudniony dostęp do niektórych zadań.
e. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną
dopuszczone do gry.
f. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Next Room Katowice.
Umyślne niszczenie będzie skutkowało natychmiastowym przerwaniem
gry bez prawa do zwrotu pieniędzy za grę.
g. Uczestnicy zobowiązują się do nieużywania telefonów, kamer, aparatów
fotograficznych i innego sprzętu rejestrującego. Wszelkie ostre
przedmioty (nóż, multitool) należy pozostawić w biurze Next Room Katowice.
h. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i stosowania
się do niego oraz do zaleceń pracowników Next Room Katowice.
i. Next Room Katowice nie odpowiada za szkody osobiste i na mieniu powstałe z
winy Uczestników, a w szczególności wynikające z nieprzestrzegania
regulaminu.
j. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie
zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Rezerwacja i płatności

a. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 733 100 229 lub
poprzez stronę internetową www.nextroomkatowice.pl w zakładce
„Zarezerwuj pokój”. Dane, które należy podać, to: imię i nazwisko
rezerwującego, adres e-mail, numer telefonu.
b. Osoba rezerwująca pokój online otrzymuje potwierdzenie o dokonaniu
rezerwacji na podany w zgłoszeniu adres email.
c. Osoby posiadające vouchery prezentowe- „Zaproszenia” dokonują rezerwacji w sposób
opisany powyżej.
d. Zaproszenia są do nabycia w biurze Next Room Katowice.
e. Płatności dokonuje się na miejscu gotówką lub kartą lub za okazaniem „Zaproszenia”.
Przelew na konto jest możliwy po przesłaniu zapytania na maila rezerwacje@nextroomkatowice.pl
f. Faktury są wystawiane na życzenie Klienta przed wydaniem paragonu.

3. Zasady gry

a. Uczestnicy mają 60-75 minut na grę w zależności od wybranego pokoju.
b. Liczba uczestników jest zależna od rodzaju pokoju 2-6 uczestników.
Zakresy są podane w zakładce „Nasze pokoje”.
c. Gracze zostają zamknięci (nie na klucz) w pokoju z możliwością awaryjnego otwarcia drzwi na wypadek zagrożenia.
Mają za zadanie wykonać misję, w tym celu przeszukują uważnie cały pokój, każdy szczegół
może mieć znaczenie. Muszą wykazać się spostrzegawczością i współpracą.
Następnie rozwiązując po drodze mniejsze zagadki,
łączą informacje w logiczną całość, aż do znalezienia sposobu na
wykonanie misji, a tym samym otwarcie drzwi.
d. Gracze mają prawo do podpowiedzi i dobrej zabawy.

4. Bezpieczeństwo w czasie gry

a. Uczestnicy mogą w każdej chwili samodzielnie opuścić pokój z użyciem przycisku „Exit”.
b. W przypadku braku zasilania, drzwi automatycznie się otwierają.
c. Uczestnicy są w kontakcie z Mistrzem Gry, a gra jest monitorowana systemem kamer.
d. Pokoje posiadają oznakowane wyjścia awaryjne wraz z oświetleniem awaryjnym.
e. Zachowane są warunki ppoż, sprzęt gaśniczy dostępny w holu.

5. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

a. Osoba rezerwująca pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podanych w formularzu tj. imienia, nazwiska, adresu mailowego
oraz numeru telefonu, w celu realizacji zamówienia gry.
b. Pokoje są monitorowane w czasie gry, w celu dopasowania
podpowiedzi do aktualnych potrzeb graczy, a tym samym pomocy w ucieczce
z pokoju w założonym czasie. Ponadto, ma na celu wizualną kontrolę bezpieczeństwa uczestników
oraz kontrolę nad sprzętami i rekwizytami do gry. Biorąc udział w grze,
Uczestnicy wyrażają zgodę na monitorowanie ich w pokojach.
c. Na koniec, za zgodą i chęcią Uczestników, jest robione zdjęcie,
aby nasi Goście mieli pamiątkę z gry. A także w celu marketingowym
do promocji dobrej zabawy w naszych pokojach.