REGULAMIN

1. Zasady uczestnictwa w grze

a. Każdy bierze udział w grze dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
W przypadku osób niepełnoletnich, o udziale w grze decydują ich Rodzice/Opiekunowie.
b. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia 15 minut przed zarezerwowanym
czasem, gdyż w przypadku spóźnienia czas gry może zostać skrócony, tak by
zapewnić kolejnej grupie możliwość rozpoczęcia gry punktualnie.
c. Uczestnicy poniżej 14 roku życia
mogą grać tylko, jeśli w grupie jest przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
d. Osobom chorym na klaustrofobię, epilepsję lub w trakcie leczenia
psychicznego nie zaleca się udziału w grze.
e. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną
dopuszczone do gry.
f. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w No Exit Room.
Umyślne niszczenie będzie skutkowało natychmiastowym przerwaniem
gry bez prawa do zwrotu pieniędzy za grę.
g. Uczestnicy zobowiązują się do nieużywania telefonów, kamer, aparatów
fotograficznych i innego sprzętu rejestrującego. Wszelkie ostre
przedmioty (nóż, multitool) należy pozostawić w biurze No Exit Room.
h. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i stosowania
się do niego oraz do zaleceń pracowników No Exit Room.
i. No Exit Room nie odpowiada za szkody osobiste i na mieniu powstałe z
winy Uczestników, a w szczególności wynikające z nieprzestrzegania
regulaminu.
j. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie
zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Rezerwacja i płatności

a. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 733 100 229 lub
poprzez stronę internetową www.noexitroom.pl w zakładce
„Zarezerwuj pokój”. Dane, które należy podać, to: imię i nazwisko
rezerwującego, adres e-mail, numer telefonu.
b. Osoba rezerwująca pokój online otrzymuje potwierdzenie o dokonaniu
rezerwacji na podany w zgłoszeniu adres email.
c. Osoby posiadające vouchery prezentowe- “Zaproszenia” dokonują rezerwacji w sposób
opisany powyżej.
d. Zaproszenia są do nabycia w biurze No Exit Room.
e. Płatności dokonuje się na miejscu gotówką lub za okazaniem “Zaproszenia”.
Przelew na konto jest możliwy po przesłaniu zapytania na maila centrum@noexitroom.pl.
f. Faktury są wystawiane na życzenie Klienta.

3. Zasady gry

a. Uczestnicy mają 60 minut na grę w wybranym pokoju.
b. Liczba uczestników jest
zależna od rodzaju pokoju. Zakresy są podane w zakładce “Nasze pokoje”.
c. Gracze zostają zamknięci w pokoju, z którego mają za zadanie się
wydostać, w tym celu przeszukują uważnie cały pokój, każdy szczegół
może mieć znaczenie. Muszą wykazać się spostrzegawczością i współpracą.
Następnie rozwiązując po drodze mniejsze zagadki,
łączą informacje w logiczną całość, aż do znalezienia sposobu na
uwolnienie się z pokoju.
d. Gracze mają prawo do podpowiedzi i dobrej zabawy.

4. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

a. Osoba rezerwująca pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podanych w formularzu tj. imienia, nazwiska, adresu mailowego
oraz numeru telefonu, w celu realizacji zamówienia gry.
b. Pokoje są monitorowane w czasie gry, w celu dopasowania
podpowiedzi do aktualnych potrzeb graczy, a tym samym pomocy w ucieczce
z pokoju w założonym czasie. Ponadto, ma na celu wizualną kontrolę bezpieczeństwa uczestników
oraz kontrolę nad sprzętami i rekwizytami do gry. Biorąc udział w grze,

Uczestnicy wyrażają zgodę na monitorowanie ich w pokojach.
c. Na koniec, za zgodą Uczestników, jest robione zdjęcie,
aby nasi Goście mieli pamiątkę z gry. A także w celu marketingowym
do promocji dobrej zabawy w naszych pokojach.